,

#jobbasmart och diagnos också

#jobbasmart, är det något nytt som du ska hålla på med nu?,…