Inlägg

Stickgrafitti i Husby

Går det att förvandla en bild av en förort? Vad tänker…